What to do
สถานที่ท่องเที่ยว

อ่าวมะนาว

บริเวณอ่าวมะนาวมีทิวทัศน์สวยงาม ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ อยู่ในเขตกองบิน 5 กองทัพอากาศ เป็นหาดสะอาด ธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำตรงข้ามกับหาดเป็นเขาล้อมหมวก ยามน้ำลดจะปรากฏสันทรายทอดยาวให้เดินไปเที่ยวชมได้บนยอดเขาล้อมหมวกประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง เชิงเขามีศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกและเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์พันธุ์ค่างแว่น อ่าวมะนาวเคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่น ปัจจุบันภายในกองบินจะเห็นอนุสาวรีย์วีรชนรูปทหารอากาศในชุดนักบินยืนอยู่บนใบพัดเครื่องบินถือธงหันหน้าออกทะเล

Ao Manao

It came from the Thai words meaning Lime Bay. It’s one of a kind, amazingly beautiful white sand public beach and its beautiful natural scenery. Anyone can enjoy doing something for recreation, especially it’s a ideal place for swimming. At low tide, the sand is completely exposed – sandbar stretching along the shore where you can stroll. Lime Bay is located in The Fifth Aviation Regiment, Thai Air Force. At the far south end of the bay is the mountain called Kao Lom Muak, separating between Ao Manao and Ao Prachuab. After reaching the top of the mountain you will see a replica of the Buddha’s footprint. Yet on the hillside there is a holy place; wildlife sanctuary set up, a protected area for languors. Ao Manao used to be a battlefield in World War II between Thai troops and Japanese troops. Nowadays inside the Air Force Base, you will see a warrior monument with an airman at the aircraft propeller noticeably carrying a flag facing toward the bay.

อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

อยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบ คีรีขันธ์ลงไปทางใต้ประมาณ 22 กิโลเมตร มีชายหาดทอดยาว ขนานไปกับแนวสน ประมาณ 7 กิโลเมตร ชายหาดมีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศสงบ ด้านหน้าหาดวนกรมมีเกาะเล็กๆ สองเกาะ คือเกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อที่ทำการอุทยานฯ ออกไปดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น

Wanakorn National Park (km.345)

Travel 22 kilometers south of Prachuab city and you will find the 7-kilometer-long Wanakorn beach lined with casuarinas trees. This beautiful wide white sandy beach offers tranquility and is a good swimming spot.Koh Chan and Koh Taisea are two small islands that lie in front of this beach. There is speed boat service taking travelers to go snorkeling around the islands.

Phra Mahathat Chedi

Phakdi Prakat

Thang Sai Temple also known as Khao Thong Chai Temple, beautifully placed with a graceful Stupa, “Phra Mahathat Chedi Phakdi Prakat” officially named by King Bhumibol Adulyadej. This amazing and wonderful stupa was built for Golden Jubilee of King Rama IX, the international celebration, marking the 50th anniversary of the accession of King Rama IX to the throne. It’s part of Unseen Thailand Tourist Treasures. The temple is situated on Thongchai Hill. The bell-shaped Stupa features a beautiful set of nine-peak pagoda. The building consists of five floors. The temple was completely built with the help of the faithful Thais’ donations.

พระมหาธาตุเจดีย์ ภักดีประกาศ

วัดทางสายหรือวัดเขาธงชัยเป็นมหาธาตุเจดีย์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานชื่อให้ เป็นสถาปัตยกรรมไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์ โดยไม่ใช้เงินของทางราชการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระองค์ครองราชย์ครบ 50 ปี โดยสัดส่วนของพระเจดีย์เป็นทรงระฆังตั้ง อยู่บนฐานไพทีรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีความหมายของการครองราชย์ 50 ปี คืออาคารสูง 5 ชั้น หมายถึงขันธ์ 5 และเจดีย์หมู่ 9 องค์ หมายถึงวัดประจำรัชกาลที่ 9 นั่นเอง

เกาะทะลุ

เป็นเกาะขนาดเล็ก เดินทางจากชายฝั่งบ้านหนองเสม็ดระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากเดินทางโดย เรือเร็วใช้เวลาประมาณ 15 นาที บริเวณรอบเกาะมีสุสานปะการัง ที่ถูกน้ำทะเลพัดมาทับถมจนเต็มหาด และบริเวณหัวเกาะด้านทิศ เหนือเป็นหน้าผาหินและมีช่องหินขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติของลมและน้ำทะเลที่กัดเซาะจนสามารถมอง เห็นทะเลอีกด้านหนึ่ง อันเป็นที่มาของชื่อเกาะ

Talu Island

It is known in Thai as Koh Talu, a small island situated about 7 kilometers away from beach embracing Ban Nong-Samed. About half an hour taken to get to the island by boat. In case of boarding speedboat, it takes just only 15 minutes to arrive on the island. Thousands of dead corals piled up, caused by waves, around this island like a graveyard of the sea. The North side is a high cliff overlooking white sandy beaches. Some part of earth is worn away and carved, becoming large wide channel caused by water and wind erosion; you can then easily see the other side of the sea. This’s how this island got its name.

ด่านสิงขร

เส้นทางที่เหล่าพ่อค้า นักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใช้เป็นทางลัดระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย จุดนี้เองที่ กม. 331 บ้านหนองหิน ตำบลคลองวาฬ คือจุดที่แคบที่สุดของประเทศไทย โดยวัดระยะจากฝั่งทะเลอ่าวไทยจดชายแดนพม่า มีระยะ ทางเพียง 12 กม. เท่านั้น ปัจจุบันบริเวณชายแดนไทยพม่า มีตลาดนัดไทยสิงขร ซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่ขายสินค้าพื้นเมือง ทั้งของคนไทยและชาวเมียนม่า

Sing Khon Border

Sing Khon Border known as Dan Sing Khon in Thai, is a main passage (used as a shortcut from Indian Ocean to Thai Gulf since centuries) between Thailand and Myanmar. The border, at milestone 331 Nong Hin Sub-district Klongwan District, is set up as geographic boundary at the narrowest part of Thailand, just 12 kilometers wide. At this checkpoint area, there is a big market place called “Thai – Sing Khon Market” having local foods from both Myanmar and Thailand for visitors who enjoy shopping.

Close Menu